Vieringen

MEDEDELING

Vorming van toekomstige priesters

In de verlenging van het evangelie van vandaag en op de Wereldgebedsdag voor de roepingen wordt de collecte van vandaag georganiseerd om de opleiding van seminaristen, die zeven jaar lang duurt, te bekostigen. De interdiocesane vorming van onze toekomstige priesters gebeurt voor de Nederlandstaligen in Leuven en voor de Franstaligen in Namen. We nodigen u uit om gehoor te geven aan de oproep van Kardinaal De Kesel die veel belang hecht aan de goede opleiding van toekomstige priesters in het Aartsbisdom.

Zaterdag 21 april 17.00 u.  Familieviering
H.M. voor overleden parochianen

Zondag 22 april 11.00 u.
H.M. voor de overledenen die opgeschreven werden voor het zondagsgebed
H.M. voor een overleden moeder

Zondag 29 april  11.00 u.
Gedachtenisviering van Renée Legros, Alina Spiessens en Lisa Pepermans
Jgt. fam. Van der Aerschot-Ceuleers, familie Troukens-Devis, kinderen, kleinkinderen, Peter Somers en Theo Gilis

EUCHARISTISCH GEBED   11D, pag. 85