Vieringen

 

MEDEDELING
De omhaling van vandaag is voor Welzijnszorg. Tijdens de Advent vraagt de Kerk ons solidair te zijn met de minst bedeelden van ons land. Zorg voor hen als voor uw eigen kinderen en vrienden ter gelegenheid van Kerstmis. Namens de mensen met onvoldoende bestaansmiddelen danken we u voor uw bijdrage.

Zaterdag 15 december 17.00 u. Familieviering
H.M. voor overleden parochianen

Zondag 16 december  Derde zondag van de advent  11.00 u.
H.M. voor overleden ouders

Vrijdag 21 december  09.30 u.
Eucharistieviering met de lagere school De Kriekelaar
H.M. voor overleden parochianen

Zondag 23 december  Vierde zondag van de advent  11.00 u.
Gedachtenisviering voor Karel Bosmans
Voor overleden ouders

EUCHARISTISCH GEBED   6 pag. 68