Vieringen

 

MEDEDELINGEN   (Door de voorganger, tijdens het openingswoord) :
We verwelkomen in deze gedachtenisviering heel speciaal de familieleden en vrienden van Monique Op de Beeck.

Vandaag houden we een speciale omhaling ter gelegenheid van Missiezondag.

Zondag 21 oktober  Missiezondag  11.00 u.
Gedachtenisviering voor Monique Op de Beeck
Jgt. Marcel Ceulemans (+ 18-10-2012)
15.00 u.  Doopviering met Lexie Van Cauwenbergh, Liam Silverans, Leona Van Deuren en Ada De Croock

Zaterdag 27 oktober 17.00 u.  Familieviering
H.M. voor overleden parochianen

Zondag 28 oktober 11.00 u.  Dienst van woord en communie
H.M. voor overleden ouders

 

 

EUCHARISTISCH GEBED   11B pag. 81