Vieringen

 

Zondag 13 januari
Doop van de Heer
  11.00 u.
H.M. voor overleden ouders

Zondag 20 januari   11.00 u.

Gedachtenisviering voor Maria Van Loo
Viering met de communicanten en de vormelingen
H.M. voor overleden ouders

 

 

EUCHARISTISCH GEBED   3B pag. 57