Vieringen

          

 

MEDEDELING

Niet vandaag maar wel volgend weekend houden we de eerste omhaling voor Broederlijk Delen.

Zondag 24 maart  11.00 u.
Eucharistieviering met de communicanten en met kruisoplegging bij de vormelingen
Jgt. Josefien De Weerdt (+ 19-3-'03)

Zaterdag 30 maart  17.00 u.  Familieviering
H.M. voor overleden parochianen

Zondag 31 maart  11.00 u.
Gedachtenisviering voor Maria De Groof
H.M. Johannes Van Langendonck en Maria Kontzen uit stichting

 

 

EUCHARISTISCH GEBED   4 pag. 63