Zondagse lezing

Zondag 22 oktober 2017 - Negenentwintigste zondag door het jaar – A

Jes. 45, 1.4-6              Ik ben de Heer en niemand anders
Mt. 22, 15-21             Geef aan God wat God toekomt

Belasting aan de keizer
15Toen gingen de Farizeeën onder elkaar beraadslagen hoe ze Hem in de val konden laten lopen. 16Zij stuurden hun leerlingen met de Herodianen op Hem af met de vraag: “Meester, wij weten dat Gij oprecht zijt en de weg van God in oprechtheid leert; en Gij stoort U aan niemand, want Gij ziet de mensen niet naar de ogen. 17Zegt ons daarom: Wat dunkt U, is het geoorloofd belasting te betalen aan de keizer of niet?” 18Maar Jezus doorzag hun valsheid en zei: “Waarom probeert gij Mij te vangen, gij huichelaars? 19Laat Mij de belastingmunt eens zien.” Zij hielden Hem een denarie voor. 20Hij vroeg hun: “Van wie is deze beeldenaar en het opschrift?” 21Zij antwoordden: “Van de keizer.” Daarop sprak Hij tot hen: “Geeft dan aan de keizer wat de keizer toekomt, en aan God wat God toekomt.”