Error message

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in _menu_load_objects() (line 579 of /customers/4/8/0/lourdeshofstade.be/httpd.www/includes/menu.inc).

Zondagse lezing

Zondag 11 november 2018-32e zondag door het jaar-B

1 Kon 17, 10-16         Van een handvol meel maakte de weduwe een broodje
Mc 12, 38-44              De arme weduwe offerde het meest

Zondag 18 november 2018 - 33e zondag door het jaar – B

Dan 12, 1-3     In die tijd zal uw volk worden gered
Mc 13, 24-32   Hij zal zijn uitverkorenen verzamelen

Zondag 25 november 2012 - 34e zondag door het jaar - B
Christus, Koning van het heelal

Dan 7, 13-14               Zijn heerschappij is eeuwig
Joh 18, 33b-37           Gij zegt dat Ik koning ben

 

Mc 12, 38-44            De arme weduwe offerde het meest  

WEE U, SCHRIFTGELEERDEN
38Bij zijn onderricht gaf Hij ook deze waarschuwing: “Wacht u voor de schriftgeleerden, die graag in lange gewaden rondlopen, zich laten groeten op de markt, 39belust zijn op de voornaamste zetels in de synagogen en op de ereplaatsen bij de maaltijden, 40maar de huizen der weduwen opslokken, terwijl ze voor de schijn lange gebeden verrichten; over deze mensen zal een strenger vonnis worden uitgesproken.” DE PENNING VAN DE WEDUWE
41Hij ging tegenover de offerkist zitten en keek toe, hoe het volk koperstukken daarin wierp, terwijl menige rijke er veel in liet vallen. 42Er kwam ook een arme weduwe, die er twee penningen, ter waarde van een cent in wierp. 43Hij riep nu zijn leerlingen bij zich en sprak: “Voorwaar, Ik zeg u: die arme weduwe heeft het meest geofferd van allen die iets in de offerkist wierpen; 44allen wierpen ze er iets in van hun overvloed, maar zij offerde van haar armoe al wat ze bezat, alles waar ze van leven moest.”

Mc 13, 24-32   Hij zal zijn uitverkorenen verzamelen

24Maar na die verschrikkingen zal in die dagen de zon verduisteren en de maan geen licht meer geven; 25de sterren zullen van de hemel vallen en de hemelse heerscharen in verwarring geraken; 26dan zullen zij de Mensenzoon zien komen op de wolken, met grote macht en heerlijkheid. 27Dan zal Hij zijn engelen uitzenden om zijn uitverkorenen te verzamelen uit de vier windstreken, van het einde der aarde tot het uiteinde des hemels. VERGELIJKING MET DE VIJGENBOOM
28Trekt uit de vergelijking met de vijgenboom deze les: Wanneer zijn twijgen al zacht worden en beginnen uit te botten, weet ge dat de zomer in aantocht is. 29Zo ook, wanneer gij deze dingen ziet, weet dan dat het nabij is, ja voor de deur staat. 30Voorwaar, Ik zeg u: dit geslacht zal niet voorbijgaan, totdat dit alles gebeurd is. 31Hemel en aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen niet voorbijgaan. 32Van die dag of dat uur weet niemand af, zelfs niet de engelen in de hemel, zelfs niet de Zoon

Joh 18, 33b-37           Gij zegt dat Ik koning ben

33Nu ging Pilatus het pretorium weer binnen, riep Jezus bij zich en zei tot Hem: “Zijt Gij de koning der Joden?” 34Jezus antwoordde hem: “Zegt gij dit uit uzelf, of hebben anderen u over Mij gesproken?” 35Pilatus gaf ten antwoord: “Ben ik soms een Jood? Uw eigen volk en de hogepriesters hebben U aan mij overgeleverd. Wat hebt Gij gedaan?” 36Jezus antwoordde: “Mijn koningschap is niet van deze wereld. Zou mijn koningschap van deze wereld zijn, dan zouden mijn dienaars er wel voor gestreden hebben, dat Ik niet aan de Joden werd uitgeleverd. Mijn koningschap is evenwel niet van hier.” 37Pilatus hernam: “Gij zijt dus toch koning?” Jezus antwoordde: “Ja, koning ben Ik. Hiertoe ben Ik geboren en hiertoe ben Ik in de wereld gekomen om getuigenis af te leggen van de waarheid. Al wie uit de waarheid is, luistert naar mijn stem.”