Zondagse lezing

 Zondag 2 oktober 2022 - 27ste zondag door het jaar - C

Hab. 1, 2-3; 2, 2-4       'De rechtvaardige leeft door zijn trouw'
Lc. 17, 5-10                 Indien gij een geloof had...

De apostelen zeiden nu tot de Heer: 'Geef ons meer geloof.' 
De Heer antwoordde: 'Als ge een geloof had als een mosterdzaadje, zoudt ge tot die moerbeiboom zeggen:
Maak uw wortels los uit de grond en plant u in de zee, en hij zou u gehoorzamen. 
Wie van u zal tot de knecht die hij in dienst heeft als ploeger of veehoeder bij diens thuiskomst van het land zeggen:
Kom meteen aan tafel en tast toe? 
Zal hij niet eerder zeggen: Maak mijn maaltijd klaar, omgord je en bedien mij terwijl ik eet en drink; daarna kun je zelf eten en drinken? 
Moet hij die knecht soms dankbaar zijn, omdat hij heeft uitgevoerd wat hem is opgedragen? 
Zo is het ook met u: wanneer ge alles hebt gedaan wat u opgedragen werd, zegt dan:
Wij zijn onnutte knechten; wij hebben alleen maar onze plicht gedaan.'