Zondagse lezing

Zondag 9 augustus 2020 - Negentiende zondag door het jaar - A

1 Kon. 19, 9a.11-13a              Treed aan voor de Heer op de berg
Mt. 14, 22-33                         Heer, zeg me over het water bij U te komen

Storm op het meer
Onmiddellijk hierop dwong Hij zijn leerlingen in de boot te gaan en alvast naar de overkant te varen, terwijl Hij het volk naar huis zou zenden. 
Toen Hij het volk had weggezonden, ging Hij de berg op om in afzondering te bidden. De avond viel en Hij was daar alleen. 
De boot was reeds vele stadiën uit de kust en werd geteisterd door de golven, want zij hadden tegenwind. 
In de vierde nachtwake kwam Hij te voet over het meer naar hen toe. 
Maar toen de leerlingen Hem zo over het meer zagen gaan, raakten zij van streek omdat zij een spook meenden te zien en zij begonnen van angst te schreeuwen. 
Maar Jezus zei onmiddellijk tot hen: “Weest gerust. Ik ben het. Vreest niet.” 
“Heer”, antwoordde Petrus, “als Gij het zijt, zeg mij dan dat ik over het water naar U toe moet komen.” 
Waarop Jezus sprak: “Kom!” Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. 
Maar toen hij merkte hoe hevig de wind was, werd hij bang; hij begon te zinken en schreeuwde: “Heer, red mij!” 
Terstond stak Jezus zijn hand uit en greep hem vast, terwijl Hij tot hem zei: “Kleingelovige, waarom heb je getwijfeld?” 
Nadat zij in de boot gestapt waren, ging de wind liggen. 
De inzittenden wierpen zich voor Hem neer en zeiden: “Waarlijk, Gij zijt de Zoon van God.”