Zondagse lezing

Zondag 25 februari 2018 - Tweede zondag in de veertigdagentijd B
Gen 22, 1-2.9a10-13, 15-18 Het offer van Abraham
Mc 9, 2-10 Dit is mijn Zoon, de Welbeminde


DE GEDAANTEVERANDERING
2Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en Johannes met zich mee en bracht hen boven op een hoge berg, waar zij geheel alleen waren. Hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd: 3zijn kleed werd glanzend en zo wit als geen volder ter wereld maken kan. 4Elia verscheen hun samen met Mozes en zij onderhielden zich met Jezus. 5Petrus nam het woord en zei tot Jezus: “Rabbi, het is goed dat wij hier zijn. Laten we drie tenten bouwen, een voor U, een voor Mozes en een voor Elia.” 6Hij wist niet goed wat hij zei, want ze waren geheel verbluft. 7Een wolk kwam hen overschaduwen en uit die wolk klonk een stem: “Dit is mijn Zoon, de Welbeminde, luistert naar Hem.” 8Toen ze rondkeken, zagen ze plotseling niemand anders bij hen alleen dan Jezus. 9Onder het afdalen van de berg verbood Jezus hun aan iemand te vertellen wat ze gezien hadden, voordat de Mensenzoon uit de doden zou zijn opgestaan. 10Zij hielden het inderdaad voor zich, al vroegen zij zich onder elkaar af, wat dat opstaan uit de doden mocht betekenen.